شماره تماس : 09014413449

  ...

 • ...

 • ...

 • ...

ثبت نام / ورود

کار با آرایه ها در سی شارپ

mba
10 شهریور 1400
دسته بندی csharp-asp.net

سلام و دردود عزیزان
آرایه دو نوع هست
ارایه هموار اینم دو نوع هست ارایه تک بعدی و ارایه چند بعدی
و ارایه دندانه ای
تو این پست در مورد ارایه ها صحبت میکنم
ساده‌ترین شکل آرایه‌های چندبعدی، آرایه‌های ۲ بعدی هستند
در حقیقت ارایه برای ذخیره سازی کلی داده ها و تخصیص حافظه  مورد استفاده قرار میگیره
آرایه های چند بعدی آرایه هایی هستند که برای استفاده از  آنها باید از چندین اندیس استفاده کنیم
‫ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ آراﻳﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻮع آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ [] را ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮع ﺑﮕﺬارﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن اﺳﺖ  اﻳﻦ ﻛﺮوﺷﻪ ھﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ. و ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ‫ﻳﻚ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آن ارﺟﺎ ع ﻣﻲ دھﯿﻢ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. 

این یک ارایه ساده یا تک بعدی است
 

array = new int [5];

 

 

مقدار دهی این ارایه هم بدین شکل است

 

int[, ,] ss= new int[4,2];

 

 

روشهای مختلفی برای مقدار دهی ارایه هست مثلا

 

     ss[0,0] = 0;
ss[0,1]=5;

 

 

مقدار دهی مستقیم چند بعدی

 

 int[, ,] ar3= new int[,,] { { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }, { { 7, 8, 9 }, { 10, 11, 12 } } };

 

 

و یه مثال ساده

 

string[] names = new string[4];

      names[0] = "csharp";
      names[1] = "learning";
      names[2] = "part";
      names[3] = "two";

      foreach (string s in names)
        Console.WriteLine(s);

      Console.ReadLine();

 

آرایه ها در سی شارپ, کاربا آرایه در سی شارپ,انواع آرایه

نظرات

برای ارسال نظر شما باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.